Her vil jeg presentere kennelens valper, tidligere og kommende kull.

I 2013 hadde jeg kennelens andre kull. Mer om dette finner du under HER

Jeg er meget fornøyd med utviklingen av kennelens første kull, både når det kommer til gemytt, bruksegenskapene, helsen og eksteriøret. Tilbakemeldinger fra valpekjøpere er også gode.

Som oppdretter anser jeg det viktig å ha gode kunnskaper innen rasens i sin helhet; linjer, eksteriør, gemytt, helse og egenskaper. Jeg synes også det er viktig å vise frem rasen, både på utstillinger, innen lydighet og til hverdags.

Som oppdretter mener jeg også at det er viktig at jeg kan bidra til at opplevelsen rundt valg av valp, det å ha valp i huset og senere når hunden er blitt voksen blir så god som mulig for deg som kjøper. Derfor velger jeg foreldredyr med stor omhu og gjør kun kombinasjoner som jeg har solid tro på. Jeg tilbyr også full oppfølging dersom dette er ønskelig.

Du er velkommen ti å ta kontakt dersom du ønsker vite mer om rasen, mine hunder og kommende kull.