10. apr, 2018

Resulater

Expo Leto 3.3
Mozart Jeremiah 1exc, CK og BIR 
Estelle Ebba Psi de Mysteria Excpo 1exc, CK, BIM

Leto 4.3
Star Du Nord LUC 1exc, CK og BIR
Ima du Mont des Croisettes 1exc, CK, BIM

Expo Leto 1.4  
Lola de la noe d orient 1exc, CK og BIR 
Jem de la noe d orient 1exc, CK og BIM
Star Du Nord Morgan Cert og 2 beste hannhund

30.3
Star Du Nord Lorry bestod Karaktertest